top of page
SERVEIS LINGÜÍSTICS
Correcció
Consultes lingüístiques
Image by Sergi Kabrera

Corregir un text vol dir, en general, modificar la seva ortografia, sintaxi i estil per millorar-lo, procurar que s’adeqüi a la normativa i a la situació comunicativa i sigui coherent en tots els aspectes. S’ha de procurar que aquestes millores facin que el missatge arribi de manera àgil i precisa al receptor. Un text ben redactat és la millor carta de presentació.

Amb l’assessoria lingüística es procura resoldre dubtes, fer suggeriments i aportar propostes ben argumentades sobre els textos per millorar-los.

Si el que cal és una lectura externa i objectiva per analitzar un text, un manuscrit o una obra que es vol publicar, la meva experiència contrastada com a lectora d’editorials pot oferir una anàlisi professional per ajudar a identificar els punts positius o a millorar.   

bottom of page