top of page
INFORMACIÓ

Llicenciada en Traducció i Interpretació, especialitat Intèrpret de Conferència Internacional i traductora jurada. Fa 25 anys que em dedico a la traducció professional en les combinacions castellà a català, català a castellà, francès a castellà, francès a català, anglès a castellà i anglès a català.

QUI

La confiança dels clients fa que ampliï els meus serveis a altres combinacions lingüístiques i per això compto amb la col·laboració d’una xarxa de professionals de la traducció nadius,  llicenciats en Traducció i Interpretació i àrees afins. Tots som professionals, experts i rigorosos en els nostres camps d’especialitat i compartim la mateixa manera de fer i els mateixos valors: qualitat, seriositat, experiència, atenció personal i contínua, puntualitat, proximitat, feina ben feta i confidencialitat. 

  

Aquests valors, juntament amb la cordialitat i el respecte ajuden a establir relacions a llarg termini, tant entre els col·laboradors com entre els clients que ens confien les seves traduccions. L’objectiu és la fidelització basada en el valor del coneixement d'allò que es vol i com es vol. Es treballa per oferir la traducció més adient i per això es revisen els documents per garantir la seva qualitat, coherència i homogeneïtat lingüística.

QUÈ
Correcció
Consultes lingüístiques

La meva activitat se centra sobretot en la traducció especialitzada, jurídica, econòmica, comerç internacional, internacionalització, documentació corporativa, turisme, pàgines web i localització.

Tanmateix, la meva passió per la literatura en general, i especialment per la literatura infantil i juvenil, fa que també dediqui gran part del meu temps a la traducció literària i a col·laborar amb editorials. Podeu consultar les obres traduïdes clicant PORTAFOLIS

Corregir un text vol dir, en general, modificar la seva ortografia, sintaxi i estil per millorar-lo, procurar que s’adeqüi a la normativa i a la situació comunicativa i sigui coherent en tots els aspectes. S’ha de procurar que aquestes millores facin que el missatge arribi de manera àgil i precisa al receptor. Un text ben redactat és la millor carta de presentació.

Amb l’assessoria lingüística es procura resoldre dubtes, fer suggeriments i aportar propostes ben argumentades sobre els textos per millorar-los.

Si el que cal és una lectura externa i objectiva per analitzar un text, un manuscrit o una obra que es vol publicar, la meva experiència contrastada com a lectora d’editorials pot oferir una anàlisi professional per ajudar a identificar els punts positius o a millorar.   

COM

La traducció és una professió i un art i per això només col·laborem professionals acreditats. Les traduccions es revisen i passen per un control de qualitat exhaustiu abans de lliurar-les.

Es treballa per mantenir un sistema de qualitat rigorós, basat en la Norma de qualitat ISO 17100:2015 per a serveis de traducció.

 

El resultat són unes traduccions respectuoses i fidels a l’original. Es té cura de la idiosincràsia de cada client, es respecta l’estil, la terminologia i la naturalitat en la llengua d’arribada.

 

Si escau, s’utilitzen eines de traducció assistida per ordinador (TAO), com SDL Trados i MemoQ.

bottom of page