top of page

La traducció és una professió i un art i per això només col·laborem professionals acreditats. Les traduccions es revisen i passen per un control de qualitat exhaustiu abans de lliurar-les.

Es treballa per mantenir un sistema de qualitat rigorós, basat en la Norma de qualitat ISO 17100:2015 per a serveis de traducció.

 

El resultat són unes traduccions respectuoses i fidels a l’original. Es té cura de la idiosincràsia de cada client, es respecta l’estil, la terminologia i la naturalitat en la llengua d’arribada.

 

Si escau, s’utilitzen eines de traducció assistida per ordinador (TAO), com SDL Trados i MemoQ.

 

Metodologia

 

  1. Recepció de la documentació, estudi i valoració del text.

  2. Recompte de paraules.

  3. Consulta de les necessitats del client.

  4. Concreció de termini, tarifes i presentació del pressupost.

  5. Acceptació del client.

  6. Assignació de la traducció a un traductor especialitzat i revisió per part d’un altre traductor diferent o un revisor per garantir la qualitat i la coherència terminològica de cada client.

  7. Lliurament dels documents traduïts al client en el format i termini sol·licitat.

  8. Resolució de dubtes per part del client i garantia de satisfacció.

  9. Actualització de la terminologia del client i arxiu de la documentació.

  10. Facturació.

 

 

 

 

Formats:

Sempre que els textos lliurats per traduir es trobin en un format editable es respectarà el format original. Per a formats no editables, les traduccions es lliuraran en word amb una estructura similar a l’original.

bottom of page