Image by Jess Bailey

RAQUEL SOLÀ

Llicenciada en Traducció i Interpretació, especialitat Intèrpret de Conferència Internacional i traductora jurada. Fa 25 anys que em dedico a la traducció professional en les combinacions castellà a català, català a castellà, francès a castellà, francès a català, anglès a castellà i anglès a català.